LGS İngilizce Kelimeler

LGS İngilizce dersi için kelime bilgisi oldukça önemlidir. Mis kelimeleri  Friendship, The Internet, Adventures , Tourism, The Communication , Chores Teen Life ve Cooking Ünitelerinin Kelimelerini bilmesi gerekir. Teog 2 için Öğrencinin Teog 1 ünitelerinin kelimelerini ve The Communication , The Internet , Adventures , Tourism ve Chores ünitelerinin  kelimelerini bilmesi gerekmektedir.

+905530713685 numaramızdan bizi arayın

Whatsapp’tan mesaj atmak için tıklayın

Raspberry ketones – are good for weight loss – Portal on fitness and sports lifestyle pct cycle after steroids “new year, new you” with nestlé fitness and jean louis david | hi-blog by andrea bassanelli

1.  Friendship
İNGİLİZCE KELİME (41) TÜRKÇE ANLAMI
have party parti düzenlemek
go for a walk yürüyüşe çıkmak
go to the movie / concert sinemaya / konsere gitmek
study together birlikte çalışmak
eat out dışarıya yemeğe çıkmak
play computer game bilgisayar oyunu oynama
watch movie at home evde film izlemek
chit-chat sohbet etmek
romance romantik film
comedy komedi filmi
sci-fi bilim-kurgu filmi
thriller gerilim
go out of town / city şehir dışına çıkmak
meet friend arkadaşla buluşmak
visit relatives akrabaları ziyaret etmek
go to the shopping mall alışveriş merkezine gitmek
study for exam sınava çalışmak
barbecue mangal / ızgara
birthday party doğum günü partisi
volleyball tournament voleybol turnuvası
picnic piknik
tennis match tenis maçı
nature walking doğa yürüyüşü
soccer match futbol maçı
bicycle race bisiklet yarışı
computer game tournament bilgisayar oyunu turnuvası
play soccer futbol oynama
back up = help somebody desteklemek, yardımcı olmak
buddy dost, arkadaş
count on = depend on somebody birine güvenmek
get on well with biriyle iyi geçinmek
stranger yabancı
have something in common with someone biriyle ortak noktası olmak
have the same interest aynı ilgi alanlarına sahip olmak
visit for a short time = call on  kısa süreli ziyarette bulunmak
glad hoşnut, mutlu, memnun
promise söz vermek
swear and içmek, yemin etmek
imagine = think of düşünmek
depressed or sad = feel blue kederli, üzgün, keyifsiz
close friend yakın arkadaş
2.  Teen Life
İNGİLİZCE KELİME (33) TÜRKÇE ANLAMI
hiking yürüyüş yapmak
mountain biking dağ bisikleti sporu
bossaball şişme trambolin üzerinde oynanan bir oyun
snow shoeing kar raketi yürüyüşü
zorbing büyük şişme bir topun içerisinde eğimli bir arazide yuvarlanarak yapılan spor
snow tubing kar tüpü üzerinde kayma
cycling bisiklet sürme
exciting heyecan verici
unusual alışılmadık, olağan dışı
trendy son moda
ridiculous gülünç
boring sıkıcı
hang out with friends arkadaşlarla vakit geçirmek, takılmak
good at / bad at bir şeyde iyi olmak / kötü olmak
fix tamir etmek
rest dinlenmek
energetic enerjik
loud yüksek sesli
unbearable dayanılmaz, çekilmez, katlanılamaz
martial art dövüş sanatları
magazine dergi
interesting ilginç
bike, bicycle bisiklet
mudguard çamurluk
seat sele, koltuk
handlebar bisiklet gidonu, yönelteci, direksiyonu
pedal pedal
chain zincir
tire lastik
gear vites
brake fren
brake lever el freni, fren kolu
frame bisiklet kasası
3.  Cooking
İNGİLİZCE KELİME (55) TÜRKÇE ANLAMI
cauliflower karnabahar
zucchini kabak
corn mısır
green pepper yeşil biber
eggplant patlıcan
cabbage lahana
carrot havuç
mushroom mantar
garlic sarımsak
onion soğan
rice pirinç, pilav
orzo arpa şehriye
pistachio antep fıstığı
vegetable oil bitkisel yağ
flour un
sugar şeker
salt tuz
baking powder kabartma tozu
oat yulaf
bread ekmek
butter tereyağ
jam reçel
dough hamur
chicken tavuk
sheep koyun
lamb kuzu, kuzu eti
beef sığır eti
dessert tatlı
tasty lezzetli
yeast maya
heat ısıtmak
melt erimek, eritmek
bake fırında pişirmek
roast fırında kızartmak
steam buharda pişirmek
grill ızgara yapmak
peel kabuğu soymak
slice dilimlemek
cut kesmek
chop doğramak
dice küp küp kesmek
pour dökmek
mix karıştırmak, çırpmak
fry kızartma
frying pan kızartma tavası
mixing bowl karıştırma kabı
rolling pin merdane, oklava
cattle çaydanlık
traditional dish yöresel yemekler
first ilk olarak
second ikinci olarak
then sonra
after that ondan sonra
finally son olarak
boil kaynamak, kaynatmak
4.  The Communication
İNGİLİZCE KELİME (20) TÜRKÇE ANLAMI
write a letter mektup yazmak
text a message (cep telefonundan) mesaj yazmak
leave a voicemail sesli mesaj bırakmak
make a phonecall (cep telefonundan) arama yapmak
send a fax faks göndermek
send an e-mail e-posta göndermek
leave a message note mesaj bırakmak
use social networks sosyal ağları (Facebook, Twitter vb.) kullanmak
speak face to face yüz yüze konuşmak
communication iletişim
exhibition sergi
teenager genç
sign language işaret dili
mobile phone cep telefonu
smart phone akıllı telefon
touchscreen dokunmatik ekran
display ekran
translate çeviri, tercüme
contain içermek, kapsamak
gadget alet
5.  The Internet
İNGİLİZCE KELİME (37) TÜRKÇE ANLAMI
make new friends yeni arkadaşlar edinme
make online friends internetten arkadaşlar edinme
search for information bilgi edinmek için araştırma yapmak
research for school projects okul projesi için araştırma yapmak
do shopping alışveriş yapmak
do online shopping İnternetten alışveriş yapmak
practice English İngilizce çalışmak
social network sosyal ağ (Facebook, Twitter vb.)
account hesap
attachment ek (iletiye eklenen dosya vb.)
comment yorum
confirm onaylamak
download indirmek
upload yüklemek
login / log on (hesaba) giriş yapmak
logout / log off (hesaptan) çıkış yapmak
accept onaylamak, kabul etmek
refuse reddetmek, kabul etmemek
password şifre, parola
share photos fotoğraflar paylaşmak
register kaydolmak, hesap oluşturmak
search engine arama motoru (Google, Yandex vb.)
web browser internet tarayıcı
internet connection internet bağlantısı
web site internet sitesi
software yazılım
hardware donanım
hard disk drive sabit disk sürücüsü
processor işlemci
interaction interaktif, etkileşimli
online – offline çevrim içi – çevrim dışı
face to face yüz yüze
keep in touch irtibatta kalmak
addict bağımlı, düşkün
chart çizelge, grafik, tablo
get information bilgi almak
check sport scores spor skorlarını kontrol etmek
6.  Adventures
İNGİLİZCE KELİME (32) TÜRKÇE ANLAMI
sky diving gökyüzü dalışı, uçaktan atlama
kayaking kanoda gitme
canoeing kano gezintisi yapma
rafting rafting sporu
hang gliding Delta kanat denen kanatlarla yapılan bir hava sporu
motor racing motorsiklet yarışı
caving mağaracılık sporu
skateboarding kaykay sporu
challenging mücadeleci
dangerous tehlikeli
fascinating büyüleyici
entertaining eğlenceli
easy kolay
hard zor
extreme sports yüksek riski olan tehlikeli sporlar
vacation tatil
mysterious gizemli
scuba diving tüple dalış
trip gezi
trekking doğa yürüyüşü sporu
rock climbing kaya tırmanışı
adventure macera
tiring yorucu
boring sıkıcı
heart-stopping nefes kesen
safety güvenli
protect koruma
injured yaralı
helmet kas
first-aid ilk yardım
sightseeing turistik yerleri gezip görme
souvenir hediyelik eşya
7.  Tourism
İNGİLİZCE KELİME (40) TÜRKÇE ANLAMI
historic tarihi
ancient antik, eski
fantastic fantastik
interesting ilginç
fascinating büyüleyici
incredible inanılmaz
lovely şirin, sevimli
amazing şaşırtıcı
architecture mimari
building bina
scenery manzara
spectacular muhteşem
province eyalet
trader tüccar
focal odak
civilization medeniyet
junction kavşak
climate iklim
chilly serin
damp nem, nemli
recreation dinlence, eğlence
traditional geleneksel
all-inclusive her şey dahil
resort tatil yeri
island ada
mild yumuşak
temprature sıcaklık
memorable unutulmaz
warm sıcak
cuisine yenek pişirme sanatı
accomodation kalacak yer
budget bütçe
skyscraper gökdelen
castle kale
monastery manastır
tower kule
beach sahil
bridge köprü
palace saray
mosque cami
8.  Chores
İNGİLİZCE KELİME (18) TÜRKÇE ANLAMI
wash the dishes bulaşıkları yıkamak
make the bed yatağı toplamak
do the laundry çamaşır yıkamak
load / empty the dishwasher bulaşık makinesini doldurmak / boşaltmak
set the table sofra kurmak
clean up the house evi temizlemek
dust the shelves rafların tozunu almak
vacuum the floor yerleri (elektrikli süpürgeyle) süpürmek
cook the meals yemek pişirmek
take out the garbage çöpü atmak
do the ironing ütü yapmak
hang out the washing çamaşır asmak
mop the floors yerleri paspaslamak
water the plants çiçekleri sulamak
sweep süpürmek
tidy düzeltmek, toparlamak
responsible sorumlu
weed yabani ot

LGS Özel Ders İçin İletişime geçin