LGS Konuları 2019

TÜRKÇE
1 Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farklar
2 Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özellikleri
3 Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanma
4 Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime grupları
5 Cümlenin temel ögelerini ve özellikleri
6 Cümlenin yardımcı ögelerini ve özellikleri
7 Cümlede vurgulanmak istenen ifade
8 Cümledeki fiillerin çatı özellikleri
9 İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özellikleri
10 Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özellikleri
11 Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar
12 Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özellikleri
13 Cümlenin ifade ettiği anlam özellikleri
14 Cümleler arasındaki anlam ilişkileri
15 Cümleye hâkim olan duygu

MATEMATİK
1 Çarpanlar ve katlar
2 Üslü İfadeler
3 Kareköklü İfadeler
4 Basit Olayların Olma Olasılığı
5 Veri analizi
6 Dönüşüm Geometrisi
7 Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
8 Üçgenler – Eşlik ve Benzerlik
9 Doğrusal Denklemler
10 Denklem Sistemleri
11 Eşitsizlikler
12 Geometrik cisimler

DİN
1 Kaza ve Kader
2 Zekat, Hac ve Kurban İbadeti
3 Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar
4 Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar
5 İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar
6 Yaşayan dinler ve benzer özellikleri

FEN
1 İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Hayat
2 Basit Makineler / Fiziksel Olaylar
3 Maddenin Yapısı ve Özellikleri / Madde ve Değişim
4 Işık ve Ses / Fiziksel Olaylar
5 İnsan ve Çevre / Canlılar ve Hayat
6 Madde ve Isı / Madde ve Değişim
7 Yaşamımızdaki Elektrik / Fiziksel Olaylar

SOSYAL
1 Bir Kahraman Doğuyor
2 Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
3 Ya İstiklal, ya Ölüm
4 Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
5 Atatürkçülük
6 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü
7 Atatürk’ten Sonra Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

İNGİLİZCE
1 Friendship
2 Teen Life
3 Cooking
4 Communication
5 The Internet
6 Adventures
7 Tourism
8 Chores
9 Science
10 Natural Forces

+905530713685 numaramızdan bizi arayın

Whatsapp’tan mesaj atmak için tıklayın