YKS Kimya Konuları

1. Modern Atom Teorisi
2. Kimyasal Hesaplamalar
3. Gazlar
4. Sıvı Çözeltiler
5. Kimya ve Enerji
6. Tepkimelerde Hız
7. Kimyasal Denge
8. Sıvı Çözeltilerde Denge
9. Kimya ve Elektrik
10. Karbon Kimyasına Giriş
11. Organik Bileşikler
12. Hayatımızdaki Kimya