YKS Tarih Konuları

1. Tarih Bilimi
2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
3. İlk Türk Devletleri
4. İslam Tarihi ve Uygarlığı
5. Türk-İslam Devletleri
6. Türkiye Tarihi
7. Beylikten Devlete (1300-1453)
8. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
9. Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
10. Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
11. En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
12. 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
13. Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
14. Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
15. Türk İnkılabı
16. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
17. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
18. Atatürk’ün Ölümü
19. Yüzyılın Başlarında Dünya
20. İkinci Dünya Savaşı
21. Soğuk Savaş Dönemi
22. Yumuşama Dönemi ve Sonrası
23. Küreselleşen Dünya
24. Türklerde Devlet Teşkilatı
25. Türklerde Toplum Yapısı
26. Türklerde Hukuk
27. Türklerde Ekonomi
28. Türklerde Eğitim
29. Türklerde Sanat