Yabancı kolejler ve özel liseler nasıl öğrenci alacak?

Yabancı-kolejler-özel liseler-nasıl öğrenci-alacak

Yabancı kolejler ve özel liseler nasıl öğrenci alacak?

 Özel liselere geçişte sınavda yer alan 6 dersten sadece 3’ü, Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için 100 üzerinden puan veriliyor. Sonra bu puanlar, her dersin katkı katsayısına göre ağırlıklandırılıyor

Türkiye’de 12 yıl olan zorunlu eğitim, üç kademeden oluşuyor. Dört yıl ilkokul, dört yıl ortaokul ve dört yıl lisede öğrenim görmek zorunlu.

        İkinci dört yıllık kademeden, üçüncü ortaokullardan kademe özel ortaöğretim kurumlarına, yani, Özel Yabancı Kolej ve Özel liseler gibi liselere geçiş için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi TEOG çerçevesinde, 8’inci sınıfta bazı dersler için merkezi olarak yapılan okul sınavları oluşturuyor.

Özel yabancı kolejler ve özel liseler bu sınavlardan bazılarını kullanıyor. Özel liselere geçişte sınavda yer alan 6 dersten sadece 3’ü, türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için 100 üzerinden puan veriliyor. Sonra bu puanlar, her dersin katkı katsayısına göre ağırıklandırılıyor.

Avusturya Lisesi, İtalyan Lisesi ve Galileo Galiei İtalyan Lisesi MEB’in açıkladığı Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) ile öğrenci alacaklar. Amerikan Robert Lisesi ve Fransız okulları Türkçe, matematik ve fen ve teknoloji sınav sonucuna göre Özel Okullar Yerleştirme Puanı ile öğrenci alacak.

İstanbul Amerikan Robert Lisesi, 12 Şubat 2015 tarihinde onaylanan kurum yönetmeliği çerçevesinde; Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı verileri kullanılarak oluşturulan “Kayıt Kabul Puanı (KKP)” esas alınarak öğrenci kaydı yapıyor.

Türkçe (T) 3, Matematik (M) 3, Fen ve Teknoloji (F) 2, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (SB) 2, katsayısına sahip olup bu derslerin birinci sınav puanlarının yüzde 30’u, ikinci sınav puanlarının yüzde 70’i hesaplamaya alınıyor.

Öğrenci Kayıt Puanı = (3T1+3M1+2F1+2SB1)*0,30 + (3T2+3M2+2F2+2SB2)*0,70

Saint- Joseph, Özel Notre Dame de Sion, SaintePulcherie, Saint Michel, İzmir Özel Saint- Joseph, Özel Saint Benoit Fransız liseleri Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ile inkılap tarihi ve Atatürkçülük testlerini değerlendiriyor. Bu liselerde de okul başarısı puanlara dahil edilmiyor.

En yüksek puanın 900 olduğu sistemde, birinci ve ikinci TEOG’un yüzde 50’si dikkate alınıyor. Türkçe 3, diğer derslerin katsayısıysa 2 olarak değerlendiriliyor.

Öğrenci Kayıt Puanı = (3xT1+2xM1+2xF1+2xİnk1) x 0.5+(3xT2+2Xm2+2XF2+2Xİnk2) x0.5)

 Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Lisesi, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV okulları 6 dersten sadece 4’ü, Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, inkılap tarihi derslerinden oluşan, okul yılsonu başarı puanlarının katılmadığı özel puanlaöğrenci alacak. Birinci ve ikinci dönem oturumlarında elde edilen puanlar toplanarak ikiye bölünecek ve her iki sınavın katsayıları eşit ağırlıkta hesaplanarak en yüksek puan olan 400’e ulaşılır.

Öğrenci Kayıt Puanı = (T1+M1+F1+Ink.1+T2+M2+F2+İnk. 2)/2

 Alman Lisesi, 6 dersten sadece 4’ü, Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, yabancı dil derslerinden oluşan, ilk ve ikinci dönem eşit hesaplanan ve okul yıl sonu başarı puanlarının katılmadığı özel puanla öğrenci alacak. TEOG birinci ve ikinci dönem puanları bölünerek elde edilen ‘Öğrenci Kabul Puanı’ (OKP) hesaplanıyor. Türkçe’nin katsayısı 3, diğer derslerin ise 2 puan.

Öğrenci Kabul Puanı = (3XT1+2XM1+2XF1+2XYD1) X0.5+(3XT2+2XM2+2XF2+2XYD2) X0.5.

Birden fazla ön kayıt mümkün

Adaylar taban puanı ilan edilen okullardan öğrenim görmek istediklerine ilan edilen taban puanı ile aynı ya da daha yüksek Özel Okul Puanına (ÖYP) sahipse ön kayıt için başvuru hakkı kazanıyor. Adaylar puanı tutan birden fazla okula ön kayıt yaptırabiliyor. Bütün başvurular kayıt olunmak istenilen okullara yapılıyor. Özel okullara ön kayıtlar, elektronik ortamda, fax göndermek sureti ile veya bizzat okullara giderek yapılabiliyor. Özel okulların burslu öğrenci kontenjanlarına yerleştirme işlemleri ise TEOG Sistemi ile merkezi yapılıyor. Özel okullar burslu öğrencileri Türkiye çapında yüzde 5 dilim içinden alabiliyor. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye geneli yüzde 5 dilimden öğrenci alamayan özel okullar, boş kalan burslu kontenjanlarını il çapındaki yüzde 5 dilimden doldurabiliyor.ÖYP’de Puan eşitliği söz konusu olursa da aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılıyor

1. Türkçe 2. Dönem Merkezi Ortak Sınav puanı (T2),
2. Matematik 2. Dönem Merkezi Ortak Sınav puanı (M2),
3. Fen ve Teknoloji 2. Dönem Merkezi Ortak Sınav puanı (F2),
4. Türkçe 1. Dönem Merkezi Ortak Sınav puanı (T1),
5. Matematik 1. Dönem Merkezi Ortak Sınav puanı (M1),
6. Fen ve Teknoloji 1. Dönem Merkezi Ortak Sınav puanı (F1),
7. 8. Sınıf YBP’si yüksek olan.
8. Yaşı küçük olan.

POSTA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir